Junior Accountant

Requisition ID:  2687

Vistra oferuje szerokie spektrum usług od obsługi kadr i płac oraz księgowości, poprzez sprzedaż spółek typu shelf, po administrowanie funduszami, usługi powiernicze i fuzje. Obecnie w 80 biurach na całym świecie pracuje ponad 5000 osób, co sprawia, że firma plasuje się w światowej czołówce firm z branży.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ksiąg powierzonych Klientów ze wsparciem przełożonego
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
 • Rozliczanie podatków VAT i CIT oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych
 • Udział w przygotowywaniu elementów sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie raportów i miesięcznych bilansów
 • Przygotowywanie i dokonywanie płatności
 • Bieżąca komunikacja z Klientami

 

Profil Kandydata:

 • 1-2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
 • Chęć dalszego rozwoju w obszarze pełnej księgowości
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie kierunkowe
 • Umiejętność budowania relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Umiejętność organizacji pracy własnej


Aplikując w ramach ogłoszenia na portalu careers.vistra.com, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Vistra Corporate Services Sp. z o.o. danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie.

 

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych ujawnionych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych jest Vistra Corporate Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Generation Park Z, ul. Towarowa 28, Warszawa. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Bez odrębnej zgody kandydata, jego dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej. CV kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych ujawnionych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przeprowadzonych przyszłych rekrutacji, będą przechowywane przez 12 miesięcy, chyba że wcześniej zgoda została wycofana. Po tym okresie będą usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Kandydat ma prawo w każdym momencie wycofania zgody na przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko oraz zgody dotyczącej przyszłych rekrutacji.

Location: 

Warsaw, MZ, PL, 00-839

Department:  Corporates (B202106)


Job Segment: Network, Technology