Share this Job

HR & Payroll Specialist

Requisition ID:  4250

Vistra oferuje szerokie spektrum usług od obsługi kadr i płac oraz księgowości, poprzez sprzedaż spółek typu shelf, po administrowanie funduszami, usługi powiernicze i fuzje. Obecnie w 80 biurach na całym świecie pracuje ponad 5000 osób, co sprawia, że firma plasuje się w światowej czołówce firm z branży.

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie listy płac dla pracowników przypisanej grupy klientów
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku prawa pracy, zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, ustalanie wymiaru urlopów i ewidencja wniosków urlopowych
 • Orgaznizowanie i ewidencja szkoleń BHP
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników
 • Składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów do ZUS, przygotowywanie sprawozdań do GUS
 • Przygotowywanie plików do płatności składek ZUS, podatku PIT oraz wynagrodzeń pracowników
 • Przygotowanie raportów zbiorczych / zarządczych na potrzeby księgowości i zarządu

 

Profil Kandydata:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym naliczaniu płac i prowadzeniu kadr pracowników
 • Ukończone studia wyższe
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy z kilkoma projektami jednocześnie
 • Bardzo dobra znajomość Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego Enova
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy i terminowość

 

Co oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia: umowa o pracę z firmą o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Rozwój zawodowy: kompleksowe zadania, szkolenia wewnętrzne, dofinansowanie do szkoleń, np. w SKWP
 • Jasna ścieżka kariery
 • Dobra atmosfera: pomocny zespół i kierownictwo
 • Dobrze skomunikowana lokalizacja w centrum miasta
 • Elastyczne godziny pracy  i możliwość pracy hybrydowej

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie klauzuli: Udzielam zgody Vistra Corporate Services Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac oraz dobrowolnie: Ponadto, udzielam zgody Vistra Corporate Services Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska zbliżone do aplikowanego.

 

Klauzula informacyjna:Administratorem danych osobowych ujawnionych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych jest Vistra Corporate Services Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Generation Park Z, ul. Towarowa 28, Warszawa. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Bez odrębnej zgody kandydata, jego dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 . Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej. CV kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych ujawnionych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzonych przyszłych procesów rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie będą usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Location: 

Warsaw, MZ, PL, 00-839

Department:  Corporates (B202106)


Job Segment: HR, Network, Human Resources, Technology