Share this Job

Accounting Team Leader

Requisition ID:  3455

Vistra oferuje szerokie spektrum usług od obsługi kadr i płac oraz księgowości, poprzez sprzedaż spółek typu shelf, po administrowanie funduszami, usługi powiernicze i fuzje. Obecnie w 80 biurach na całym świecie pracuje ponad 5000 osób, co sprawia, że firma plasuje się w światowej czołówce firm z branży.

Kierownik Księgowości

 

Kierownik Księgowości zarządza i wspiera zespół w celu zapewnienia kompleksowej obsługi księgowej w zakresie księgowym, podatkowym i sprawozdawczym.

Zakres obowiązków: 

 • Nadzór nad kompleksowym prowadzeniem ksiąg powierzonych Klientów
 • Organizacja pracy w zespole, delegowanie zadań pracownikom
 • Mentoring młodszych stażem pracowników
 • Wdrażanie nowych pracowników do pracy w dziale księgowości
 • Ocena okresowa podległych pracowników
 • Komunikacja z urzędami
 • Utrzymywanie dobrych relacji z Klientami i rozpoznawanie ich potrzeb
 • Ustalanie procedur komunikacji z Klientami
 • Współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia Klientom wysokiej jakości usług
 • Autoryzacja płatności w imieniu Klientów
 • Raportowanie do Managera Księgowości

Profil Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe - Finanse i Rachunkowość
 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych, deklaracji VAT, CIT oraz sprawozdań finansowych
 • Umiejętność kierowania zespołem 
 • Umiejętność budowania relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Umiejętność zarządzania czasem
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Co oferujemy: 

 • Stabilność zatrudnienia: umowa o pracę z firmą o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Rozwój zawodowy: kompleksowe zadania, szkolenia wewnętrzne, dofinansowanie do szkoleń, np. w SKWP
 • Jasna ścieżka kariery
 • Dobra atmosfera: pomocny zespół i kierownictwo
 • Dobrze skomunikowana lokalizacja w centrum miasta
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej

O firmie

Vistra oferuje szerokie spektrum usług od obsługi kadr i płac oraz księgowości, poprzez sprzedaż spółek typu shelf, po administrowanie funduszami, usługi powiernicze i fuzje. Obecnie w 80 biurach na całym świecie pracuje ponad 5000 osób, co sprawia, że firma plasuje się w światowej czołówce firm z branży.

Naszymi klientami są przede wszystkim międzynarodowe korporacje, fundusze inwestycyjne oraz prywatne fundusze kapitałowe. Współpracujemy z firmami z rynku nieruchomości, nowych technologii, gamingowych, usługowych, handlowych i produkcyjnych.

Firma intensywnie się rozwija, dlatego prowadzimy rekrutację przez cały rok.

Akredytacja ACCA

Vistra jest akredytowanym pracodawcą ACCA, w związku z czym studenci ACCA są zwolnieni z obowiązku potwierdzania 9 kompetencji w ramach PER, a członkowie są zwolnieni z obowiązku formalnego potwierdzania szkoleń rocznych CPD

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie klauzuli: Udzielam zgody Vistra Corporate Services Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Działu Księgowości oraz dobrowolnie: Ponadto, udzielam zgody Vistra Corporate Services Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska zbliżone do aplikowanego.

 

Klauzula informacyjna:Administratorem danych osobowych ujawnionych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych jest Vistra Corporate Services Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Generation Park Z, ul. Towarowa 28, Warszawa. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Bez odrębnej zgody kandydata, jego dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 . Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej. CV kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych ujawnionych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzonych przyszłych procesów rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie będą usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Location: 

Warsaw, MZ, PL, 00-839

Department:  Corporates (B202106)


Job Segment: Manager, Network, Management, Technology