Accountant

Requisition ID:  4382

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg powierzonych Klientów
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
 • Rozliczanie podatków (VAT, CIT) oraz sporządzanie deklaracji i informacji do odpowiednich Urzędów
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych, raportów, miesięcznych bilansów, rachunków wyników
 • Przygotowywanie i dokonywanie płatności
 • Obsługa audytów księgowych i podatkowych
 • Komunikacja z Klientami

 

Profil Kandydata:  

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie kierunkowe
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości (CIT/VAT/MSSF)
 • Umiejętność budowania relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Doskonała umiejętność organizacji pracy

 

Co oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia: umowa o pracę z firmą o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Rozwój zawodowy: kompleksowe zadania, szkolenia wewnętrzne, dofinansowanie do szkoleń, np. w SKWP
 • Jasna ścieżka kariery
 • Dobra atmosfera: pomocny zespół i kierownictwo
 • Dobrze skomunikowana lokalizacja w centrum miasta
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej
   

  Aplikując w ramach ogłoszenia na portalu careers.vistra.com, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Vistra Corporate Services Sp. z o.o. danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie.

   

  Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych ujawnionych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych jest Vistra Corporate Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Generation Park Z, ul. Towarowa 28, Warszawa. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Bez odrębnej zgody kandydata, jego dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej. CV kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych ujawnionych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przeprowadzonych przyszłych rekrutacji, będą przechowywane przez 12 miesięcy, chyba że wcześniej zgoda została wycofana. Po tym okresie będą usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Kandydat ma prawo w każdym momencie wycofania zgody na przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko oraz zgody dotyczącej przyszłych rekrutacji.

Location: 

Warsaw, MZ, PL, 00-839

Department:  Corporates (B202106)


Job Segment: Network, Technology